Insektsbett

 

Det flesta insektsbett ger obetydliga reaktioner hos hundar. Hundar som utsätts för en stor mängd av geting- och bistick kan bli mycket dåliga och behöver snarast komma under vård. Det finns fall där till och med kor och hästar dött av rikliga knottangrepp.

 

Enstaka geting- och bistick ger nästan aldrig några allvarliga reaktioner, även om en del hundar kan klaga högljutt efter ett stick. Det brukar ge sig utan åtgärd.

 

Vissa hundar är kraftigt överkänsliga för geting- eller bistick och kan få en allergisk reaktion på grund av sticken. Detta är dock mycket ovanligt.

 

Hundförarens sjukvård

 

Inspektera hunden.

Rör det sig om enstaka, många, eller otroligt många stick?

Är hundens allmäntillstånd dåligt? Är den trött och blek?

Håll hunden under uppsikt den närmaste timmen.

Kontakta Hund I Tjänst

 

Tillbaka